HAYVANCILIK VE ENERJİ

H-Enerji

Süt üretim tesisinin atık gübrelerinin toplanması incelendi. Projelendirme ve sürü yönetimi koordinatörü Doç. Dr. Ömür koçak bilgilerini aktardı.
Metal ve cam hariç tüm insan ve hayvan atıklarından piroliz yöntemiyle enerjinin elde edildiği ileri atık teknolojisi tesisi gezildi.